1/4
"הספל המלא אינו יכול להכיל יותר. הספל הריק ממתין להתמלא.
ספלה של האישה החכמה מלא למחצה, תמיד נכון לקבל ונכון להעניק." 

מתוך "הטאו של הנשים", פמלה ק.מץ וג'קלין ל.טובין