top of page

השלב השלישי: מתום הביוץ  ועד לווסת

לאחר שהביצית בקעה מהזקיק, הוא הופך להיות גופיף צהוב (CORPUS  LUTEUM).

הוא נותר בשחלה ומתחיל לייצר את הורמון הפרוגסטרון. בהשפעת הפרוגסטרון, חום הגוף עולה בצורה משמעותית ( עד מעלה אחת), זהו סימן שהביוץ כבר היה. מטרת עליית חום הגוף היא לשמור על הביצית המופרת .

 

הפרוגסטרון מאפשר (בזמן הריון) לרירית הרחם לשגשג ולספק הזנה לביצית עד שהשיליה תקח על עצמה את התפקיד. במידה ולא הייתה הפרייה, הפרוגסטרון ממשיך להיות מופרש, רירית הרחם ממשיכה לשגשג עד שהגוף מבין שאין הריון, רמת הפרוגסטרון תרד, כך חום הגוף, רירית הרחם תתנוון, תנשור ותופיעה ההכתמה הדמית הראשונה. תפקיד נוסף של הפרוגסטרון הינו למנוע שחרור ביציות אחרות באותו מחזור.

 

מהביוץ ועד לווסת הבאה, זהו השלב הלוטאלי. אורכו בין 12 ל16 יום, כמעט ואינו משתנה אצל אותה אישה.

bottom of page